องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
  พิธีบวงสรวงที่บ้านสะพุงเหนือ เป็นงานบวงสรวล[วันที่ 2017-02-22][ผู้อ่าน 503]
 
  งานพิธีบวงสรวลฯอ่างกักเก็บน้ำวังสะพุง[วันที่ 2017-02-22][ผู้อ่าน 336]
 
  โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง(ชุมชนปลอดขยะ)ประจำปี 255...[วันที่ 2017-02-20][ผู้อ่าน 483]
 
  อบต.กุดชุมแสงร่วมมอบเวินสงเคราะห์ ณ บ้านผู้ได้รับค...[วันที่ 2016-12-14][ผู้อ่าน 392]
 
  งานกีฬาอบต.สัมพันธ์ ชาวองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเ...[วันที่ 2016-12-09][ผู้อ่าน 442]
 
  โครงการศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมัง [วันที่ 2016-11-11][ผู้อ่าน 347]
 
  พิธีถวายพวงมาลาในวันปิยะมหาราช 23 ตค.59 [วันที่ 2016-10-23][ผู้อ่าน 274]
 
  พนักงานส่วนตำบลกุดชุมแสงและน้องๆพนักงานจ้างมาร่วมแ...[วันที่ 2016-09-17][ผู้อ่าน 315]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 [วันที่ 2016-09-15][ผู้อ่าน 357]
 
  จังหวัดชัยภูมิในการติดตามเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนร...[วันที่ 2016-08-31][ผู้อ่าน 283]
 
  การจัดแสดงสินค้า1 ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพพื้นบ...[วันที่ 2016-08-31][ผู้อ่าน 319]
 
  ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละ1บาท ครั้งที่ 1/255...[วันที่ 2016-08-26][ผู้อ่าน 273]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8