องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ- จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2565 ]36
2 แผนจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(เงินสนับสนุนกองทุนอนุรักษ์พลังงาน) [ 10 ม.ค. 2565 ]45
3 แผนจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) [ 15 ต.ค. 2564 ]59
4 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 26 ส.ค. 2564 ]59
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]59
6 แผนจัดซื้อจัดจัาง เงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]61
7 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 11 ต.ค. 2562 ]60
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]60
9 รายงานแผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 25 ก.ย. 2559 ]56
10 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.2558 [ 30 ต.ค. 2558 ]58
11 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการซื้อ/จ้าง ประจำปีงปม. พ.ศ. 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]66
12 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 6 ต.ค. 2558 ]58
13 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 6 ต.ค. 2558 ]59
14 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 7 [ 26 ก.ค. 2555 ]58