องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามการดำเนินงานการบริหาราจัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 17 ต.ค. 2565 ]24
2 ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน / แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
3 ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินงานลดการใช้พลังงาน ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]80
4 รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]156
5 ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 30 ก.ย. 2563 ]174
6 ประกาศ เรื่อง มาตราการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]160
7 ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง [ 1 ต.ค. 2561 ]163