องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.koodchumsang.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลกุดชุมแสง [ 15 พ.ค. 2561 ]111
2 การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดชุมแสง [ 15 พ.ค. 2561 ]101
3 ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรอบบ่อขยะ ม.7 บ.โชคอำนวย [ 2 พ.ค. 2561 ]116
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ ม.7 บ.โชคอำนวย [ 2 พ.ค. 2561 ]98
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง [ 2 พ.ค. 2561 ]109
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ.หนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 2 พ.ค. 2561 ]109
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ลำห้วยยางดำ ม.14 บ.โนนชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 2 พ.ค. 2561 ]112
8 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน ม.4 บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 29 มี.ค. 2561 ]113
9 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.(จำนวน 2 ช่วง) ม.9 บ.นาชุมแสง [ 29 มี.ค. 2561 ]96
10 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล.พร้อมทำรางระบายน้ำรูปตัว V แบบรางตื้นทั้ง 2 ข้างถนน ม.4 บ.หนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 29 มี.ค. 2561 ]101
11 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. โดยการลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7 บ.โชคอำนวย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 29 มี.ค. 2561 ]107
12 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงดินลูกรังเป็นบางช่วงบางตอน ม.10 บ.หนองหอยเหนือ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 29 มี.ค. 2561 ]122
13 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก ม.2 บ.นาทุ่งใหญ่ ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 29 มี.ค. 2561 ]117
14 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝายดินทดน้ำ ลำห้วยหนองข้อง ม.15 บ.ใหม่นาดี ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 29 มี.ค. 2561 ]106
15 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ม.11 บ.ชุมชนพัฒนา ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 29 มี.ค. 2561 ]111
16 โคงรงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ม.15 บ้านใหม่นาดี ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 29 มี.ค. 2561 ]124
17 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.1 บ.นาคานหัก ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 29 มี.ค. 2561 ]123
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแลนคา ม.18 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2561 ]88
19 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยตาสุข ม.10 บ.หนองหอยเหนือ ต.กุดชุมแสง [ 14 มี.ค. 2561 ]98
20 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยลำห้วยเดื่อ ม.18 บ.ทุ่งแลนคา [ 14 มี.ค. 2561 ]98
 
หน้า 1|2|3|4