องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยเดื่อ ม.13 บ.หนองชุมแสง [ 14 มี.ค. 2561 ]75
22 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยลำห้วยหว้า ม.12 บ.นาอุดม [ 14 มี.ค. 2561 ]76
23 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยโสกกอก ม.1 บ.นาคานหัก ตำบลกุดชุมแสง [ 14 มี.ค. 2561 ]92
24 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยหนองข้องพร้อมปรับเกรดเกลี่ยดินทำเป็นถนนข้างลำห้วย หมู่ 2 บ้านนาทุ่งใหญ่ [ 13 มี.ค. 2561 ]75
25 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 13 มี.ค. 2561 ]78
26 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ.นาสมบรูณ์ [ 13 มี.ค. 2561 ]72
27 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.14 บ้านโนนชุมแสง [ 13 มี.ค. 2561 ]75
28 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. โดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.17 [ 13 มี.ค. 2561 ]75
29 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.16 [ 13 มี.ค. 2561 ]79
30 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ม.6 บ.หนองลุมพุก [ 13 มี.ค. 2561 ]74
31 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 [ 13 มี.ค. 2561 ]79
32 ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คก.จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยเดือ ม.9 บ.นาชุมแสง [ 13 มี.ค. 2561 ]82
33 โครงการจ้างเหมาขยายผิวจราจรถนน คสล. ม.4 บ.หนองหอย [ 17 ม.ค. 2561 ]72
34 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. โดยการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 [ 17 ม.ค. 2561 ]73
35 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ ม.9 บ.นาชุมแสง [ 17 ม.ค. 2561 ]77
36 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.โดยการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.14 [ 17 ม.ค. 2561 ]73
37 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก ม.7 [ 17 ม.ค. 2561 ]77
38 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 บ.โชคอำนวย [ 17 ม.ค. 2561 ]73
39 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วงบางตอน(จำนวน 2สาย) ม.7 บ.โชคอำนวย [ 17 ม.ค. 2561 ]76
40 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล.ม.1 บ.นาคานหัก [ 17 ม.ค. 2561 ]76
 
|1หน้า 2|3|4