องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ราคากลางจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยเดื่อ (ตอนกลาง) ม.1 บ.นาคานหัก [ 17 ม.ค. 2561 ]81
42 ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.18 บ.ทุ่งแลนคา ตำบลกุดชุมแสง [ 4 ม.ค. 2561 ]74
43 ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 2 ช่วง ม.15 บ.ใหม่นาดี [ 4 ม.ค. 2561 ]73
44 ราคากลาง จ้างเหมาขุดลอกลำห้วยเดื่อ ม.13 บ.หนองชุมแสง [ 4 ม.ค. 2561 ]73
45 ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก ต.กุดชุมแสง [ 4 ม.ค. 2561 ]70
46 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บ.นาชุมแสง [ 4 ม.ค. 2561 ]77
47 ราคากลางขุดลอกลำห้วยเมือง ม.5 บ.หนองแก [ 4 ม.ค. 2561 ]70
48 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ.หนองหอย ต.กุดชุมแสง [ 4 ม.ค. 2561 ]76
49 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงศ์ ม.17 บ.คลองชุมแสง [ 4 ม.ค. 2561 ]81
50 ราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ.นาทุ่งใหญ่ ตำบลกุดชุมแสง [ 4 ม.ค. 2561 ]75
51 ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตลาดแตงไทย ม.8 บ.นาสมบูรณ์ ตำบลกุดชุมแสง [ 4 ม.ค. 2561 ]82
52 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. โดยการผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ.กุดชุมแสง [ 21 ธ.ค. 2560 ]72
53 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. โดยการผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8 บ.นาสมบูรณ์ [ 21 ธ.ค. 2560 ]72
54 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคสล. โดยการผิวจราจรปูแิสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15 [ 21 ธ.ค. 2560 ]71
55 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 [ 21 ธ.ค. 2560 ]82
56 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.1 บ.นาคานหัก ตำบลกุดชุมแสง [ 21 ธ.ค. 2560 ]79
57 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. โดยการผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.10 บ.หนองหอยเหนือ [ 21 ธ.ค. 2560 ]81
58 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก ม.18 บ.ทุ่งแลนคา [ 21 ธ.ค. 2560 ]74
59 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก จำนวน 4 สาย ม.16 [ 21 ธ.ค. 2560 ]74
60 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมฝายดินทดน้ำลำห้วยขอนแก่น ตอนบน หมู่ที่ 13 บ.หนองชุมแสง [ 21 ธ.ค. 2560 ]80
 
|1|2หน้า 3|4