องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมฝายดินทดน้ำลำห้วยขอนแก่น ม.13 บ.หนองชุมแสง [ 21 ธ.ค. 2560 ]73
62 ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างฝายดินทดน้ำลำห้วยขอนแก่น ม.13 บ้านหนองชุมแสง [ 21 ธ.ค. 2560 ]75
63 ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ.ชุมชนพัฒนา [ 21 ธ.ค. 2560 ]74
64 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วงบางตอน ม.7 [ 21 ธ.ค. 2560 ]73
65 ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.2 บ.นาทุ่งใหญ่ [ 21 ธ.ค. 2560 ]74
66 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก ม.3 บ.กุดชุมแสง [ 21 ธ.ค. 2560 ]79
67 ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ.ชุมชนพัฒนา [ 21 ธ.ค. 2560 ]73
68 ราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.17 บ.คลองชุมแสง ตำบลกุดชุมแสง [ 21 ธ.ค. 2560 ]74
69 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.14 บ.โนนชุมแสง [ 21 ธ.ค. 2560 ]74
70 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.13 บ.หนองชุมแสง [ 21 ธ.ค. 2560 ]73
71 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนการเกษตร ม.6 หนองลุมพุก [ 21 ธ.ค. 2560 ]77
72 ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมถนน การเกษตร หมู่ที่ 4 บ.หนองหอย [ 21 ธ.ค. 2560 ]73
73 ราคากลาง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)จำนวน 1 ศูนย์ จำนวน 103 คน ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เป็นเวลา 60 วันทำการ [ 18 ธ.ค. 2560 ]73
74 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 22 เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง บ.นาชุมแสง หมู่ที่ 9 [ 23 พ.ย. 2560 ]74
75 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งนก่อสร้าง [ 27 ต.ค. 2560 ]71
76 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(นมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 27 ต.ค. 2560 ]74
77 ราคากลางโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยภูมิพิทักษ์ผาเกิ้ง [ 14 มิ.ย. 2560 ]71
 
|1|2|3หน้า 4