องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ: www.koodchumsang.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบอนุญาตฆ่าสุกร [ 26 ก.พ. 2561 ]1
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากร อบต.กุดชุมแสง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2561 ]1
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2561 ]1
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2561 ]1
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาวรรและศูนย์สาชาวัดบ้านหนองลุมพุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2561 ]1
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสุริยวงศ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2561 ]1
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]1
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]1
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจร ถนนคสล.บ้านหนองหอย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]1
310 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบบ่อขยะ บ.นาชุมแสง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]1
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.โชคอำนวย ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]1
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ.หนองหอยเหนือ ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]1
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2561 ]1
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2561 ]1
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท [ 2 ก.พ. 2561 ]1
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเลี้ยงรับรองประชุมสภาสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2561 ]1
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.นาชุมแสง ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]1
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โนนชุมแสง ม.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]1
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ห้องส้วม ณ ตลาดแตงไทย บ.นาสมบูรณ์ ม.8 [ 1 ก.พ. 2561 ]1
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ใหม่นาดี หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2561 ]1
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20